Davidsfonds Oordegem
Bestuur
Voorzitter : Daniël Van Kerckhove
Rodtstraat 81
9340 Oordegem
tel. : 09 366 16 10
Penningmeester : Oswald Meuleman
Speurtstraat 63
9340 Oordegem
tel. : 09 369 03 09
Boekenbedeling : Magda Verstuyft
Varkensmarkt 4
9340 Oordegem
tel. : 09 369 10 39
Perscontacten : Tim Moens
Hoging 108
9340 Oordegem
tel. : 09 369 36 60
Logistiek medewerker : Chris Hosselaer
Oordegemdorp 10
9340 Oordegem
tel. : 09 369 79 29
Logistiek medewerker : Paul Standaert
Oordegemkouter 46
9340 Oordegem
tel. : 09 369 33 93
Logistiek medewerker : Anne-Marie Coppens
Klinkaard 43
9340 Oordegem
Webmaster en
perscontacten :
Omer Van Hauwe
Reymeersstraat 34
9340 Lede
tel. : 053 80 42 44
Taal, lezen, geschiedenis, kunst : Marleen Sonneville
Bussegem 11
9520 Bavegem
tel. : 09 369 02 68
   Rekeningnummer: BE28 0880 1625 0020

Bestuursleden :   paswoord :